LeteckaPosta.cz

Podmínky použití služby LeteckaPosta.cz

LeteckaPosta.cz se řídí následujícím letovým řádem:

  • Použití služby je bezplatné.
  • Počet příjemců zásilky je neomezený, zásilka bude uskladněna minimálně 33 dní, počet stahování zásilky je neomezený.
  • Je zakázáno sdílet nelegální software a jiná data, jejichž povaha je v rozporu s platnou legislativou České republiky. Provozovatel služby si vyhrazuje právo takové soubory smazat.
  • Provozovatel služby nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu dat do/z LeteckaPosta.cz či po dobu jejich uložení.
  • Provozovatel služby se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů služby jinak než pro zaslání upozornění na uložení zásilky. Adresy nebudou použity k odesílání nevyžádaných dopisů, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Poslat soubor  |  Přijmout soubor  |  Proč posílat soubory pomocí LeteckaPosta.cz  |  Podmínky služby  |  Otázky a odpovědi (FAQ)  |  Kontakt  |  Podpořte server!  |  Maximální velikost 161 MB.  |  Sdílení nelegálního obsahu zakázáno, bude smazán.  |  Nahlášení porušení pravidel